Inventura anskaffer fremtidens brannbil

Tema Sikkerhet og beredskap

Emne Sikkerhet og beredskap

Sammen med norske brannmenn og Gjensidigestiftelsen har Inventura bidratt til å skape og anskaffe fremtidens brannbil - som en 190-millioners gave til norske brannvesen.

I forbindelse med Gjensidige Forsikrings 200 års jubileum gir GjensidigeStiftelsen, som selskapets største eier, en folkegave verdt 350 millioner kroner til styrking av norsk brannberedskap gjennom prosjektet «Det Store Brannløftet». En stor del av prosjektet er oppgradering av materiell. Inventura har bistått GjensidigeStiftelsen med operativt og strategisk innkjøp av 12 brannbiler, 24 fremskutte enheter* og én dykkerbil til en samlet verdi av ca. 190 millioner kroner. Bilene skal gis som gave til ulike brannvesen i Norge.

«Det Store Brannløftet» har hatt som mål å utvikle «fremtidens brannbil». Prosessen har derfor hatt et stort fokus på innovasjon, funksjon og ytelse. I tillegg har prosjektet hatt som mål å kunne utvikle en spesifikasjon som kan brukes som en slags «plattform» å bygge videre på da det pr i dag ikke finnes noen nasjonal standard på brannbiler i Norge.

Inventura har jobbet tett sammen med en ekspertgruppe satt sammen av brannmenn med svært god kompetanse på brannbiler samt leverandørmarkedet for både brannbiler og fremskutte enheter. Målet har vært at både kjøpere og selgere skal få komme med sine innspill på hva «fremtidens brannbil» innebærer. Dette har vært av stor betydning for det produktet vi nå står ovenfor. Inventura har bidratt til å sikre en transparent prosess med vekt på likebehandling av leverandører og god innkjøpsfaglig kompetanse for å sikre et godt og innovativt produkt, samtidig som å ivareta markedet for brannbiler og fremskutte enheter. 

Inventura er stolte over å ha fått tatt del i «Det Store Brannløftet» - et prosjekt som vil ha stor betydning for det norske folk i årene som kommer. Vi gleder oss stort til bilene står klare til utdeling og skal spres utover vårt langstrakte land.

*En fremskutt enhet er en lett enhet (>3500 kg) som rykker ut i tillegg til hovedstyrke og er ment å være første enhet som tilrettelegger/iverksetter/utfører innsats for hendelser som krever at hovedstyrken kommer. 
 

For ytterligere informasjon om brannløftet se http://brannloftet.no/