Helhetlig digitalisering av innkjøp

 

Innkjøp fortjener ledelsesfokus og investeringer

Innkjøp styrer to av de mest sentrale livsnervene gjennom virksomheten: vareflyt og økonomiske transaksjoner. Konsekvensene av dårlige innkjøpsprosesser er økt risiko for manglende leveranser, høye kostnader og omdømmetap. Men innkjøp har ennå ikke fått det ledelsesfokus området fortjener, og dette kan være forklaringen på at det i veldig mange norske virksomheter investeres for lite i prosessforbedring og kompetanseheving på området.

Fremtidens innkjøp er digitalisert

Vi i Inventura er overbevist om at de virksomhetene som investerer i digitalisering av innkjøp vil være de mest konkurransedyktige i årene fremover. Digitalisering legger til rette for bedre avtaler og lavere innkjøpspriser og samtidig høyere effektivitet og bedre kontroll med innkjøpsprosessene. Den globale pandemikrisen aktualiserer og forsterker behovet for digitalisering ettersom både verdikjederelatert risiko og endringsbehov øker med fallende etterspørsel.

Helhetlig framfor stykkevis og delt

Hovedprosessene i innkjøp er avtaleetablering, avtaleadministrasjon og bestilling til betaling (R2P). Den vanligste fremgangsmåten for norske virksomheter har vært å digitalisere enkeltprosesser: Mens mange private virksomheter har prioritert å digitalisere deler av R2P-prosessen, har de fleste offentlige virksomheter – på grunn av lovkrav – prioritert avtalaleetableringsprosessen. De tre prosessene er imidlertid gjensidig avhengige av hverandre, og vi tror derfor at en stykkevis digitalisering er forklaringen på at mange virksomheter hittil ikke er fornøyd med resultatene de så langt har oppnådd.

Inventura mener derfor at flere virksomheter bør velge helhetlig digitalisering gjennom integrerte digitale plattformer som håndterer alle sentrale innkjøpsprosesser.

Gratis webinar om digitalisering av innkjøp

Sammen med den internasjonale leverandøren av innkjøpsløsninger Coupa inviterer vi til et gratis webinar om digitalisering av innkjøp 26. august kl 9.

Klikk her for å melde deg på webinaret.
Klikk her for å legge webinaret i kalenderen.