Inventura holder hjulene i gang

Inventura har god kapasitet og leveringsevne i den pågående situasjonen knyttet til COVID-19 (koronaviruset). Vi prioriterer å bidra hos kunder som fyller en kritisk samfunnsfunksjon.

Dersom det er behov for ekstra kapasitet hos dere, kan inventura stille med ressurser på få timers varsel. Vi ønsker å bidra i en krevende situasjon og har kompetansen og systemene som trengs til raskt å kunne styrke og avlaste innkjøpsfunksjonen. Sykdom og karantene kan skape store utfordringer for bemanning og gjennomføring av anskaffelse. I en slik situasjon er det viktig at vi alle bidrar for å holde hjulene i gang i samfunnskritiske funksjoner.

Inventura har erfaring og kompetanse innenfor de fleste former for samfunnskritiske anskaffelser. Vi har både samferdselssektoren, forsvarssektoren, brannvesen, kraftselskaper, helseforetak og sykehus på kundelisten allerede. Vi kan derfor på kort varsel bidra til at kritiske anskaffelser kan gjennomføres, også i den krevende situasjonen nasjonen står i.

Inventura følger alle råd og pålegg fra myndighetene. Vi har innført en rekke tiltak for å bidra til å begrense smittespredning og for å opprettholde kontinuiteten i våre leveranser. Ta kontakt dersom dere ønsker en fullstendig oversikt over tiltakene vi har iverksatt.

Vi ønsker naturlig nok å begrense fysiske møter og reiser så mye som mulig. Vi vil derfor tilby å gjennomføre alle møter digitalt i tiden som kommer. Dette kan gjøres enten på vår plattform eller i den løsningen våre kunder ønsker.

Dersom du har behov for ekstra bemanning i din innkjøpsavdeling, enten for å opprettholde beredskap eller for å sikre gjennomføring av kritiske anskaffelser i disse korona-tider, er det bare å ta kontakt.