Klubbene burde følge anskaffelsesreglene

Andreas Hjortland, Inventura

Tippemidler brukes uten at det gjennomføres konkurranser

Tippemidler fra Norsk Tipping deles ut delvis uten betingelser om konkurranse for oppdragene. Det åpner for korrupsjon og kameraderi.

Faksimile fra Dagbladet.no

Dagbladet avslører at ett firma har lagt nesten alle tennisbaner i Oslo, delfinansiert av spillemidler, de siste fem årene. Staten stiller ingen krav til konkurranse om oppdragene når Norsk Tippings overskudd deles ut.

Regelverket for offentlige anskaffelser gjelder ikke når tilskuddet dekker under halvparten av kostnadene, selv om det dreier seg om flere millioner av fellesskapets midler.

Sugerør i klubbkassene

Men det er verre enn dette: Spillemidlene dekker ikke hele byggekostnaden. Klubbene som bygger anleggene, må også skaffe penger fra andre steder.

Når det ikke er konkurranse om oppdragene, har leverandøren derfor ikke bare sugerøret i overskuddet fra vårt felles selskap Norsk Tipping, men også i inntektene fra tusenvis av timer med dugnadsarbeid, i slukne kommunekasser og i sponsormidler fra lokalt næringsliv.

Regler sikrer ikke bare konkurranse

Reglene for offentlige anskaffelser sikrer ikke bare konkurranse om kontrakter. Det er også laget for å forhindre kameraderi og korrupsjon, for å sørge for at arbeidsfolk får anstendige lønns- og arbeidsvilkår, og for at innkjøp skal skje på en mest mulig bærekraftig måte.

Klubbene burde velge å følge anskaffelsesreglene selv om de ikke «må» – både for sin egen del og for fellesskapets skyld. Når de likevel ikke gjør det, burde staten kreve det som vilkår for å få spillemidler.

Tine Sæbø

Seniormanager | Leder Bergen | Jurist

tine.saebo@inventura.no 92 23 21 65
Se alle ansatte