Inventura og den marine næringen

Den marine næringen i Norge har alltid vært en av grunnpilarene i det norske samfunn og økonomi.  Den teknologiske revolusjon og fremveksten av kunnskapssamfunnet har ikke rokket ved dette. Tvert imot, den marine næringen leder an i denne utviklingen både nasjonalt og internasjonalt.

Nøkterne prognoser viser at den vil stå for en verdiskapning på over 500 milliarder kroner i 2050.  Utviklingen av den marine næringen er en av nøklene til opprettholdelse og forbedring av vår og alle andres velferd.

Den marine næringen i Norge omfatter fiske og fangst, havbruk og havbeite, fiskeindustri, mel- og forproduksjon, utstyr- og tjenesteproduksjon. Samtidig vokser nye næringer og prosesser basert på marine ressurser frem, som for eksempel marin bioteknologi, høsting på lavere trofisk nivå, biokjemikalier og bioprospektering.

Bred erfaring og kompetanse

Inventura har bred erfaring og kompetanse fra den marine næringen og er Nordens ledende rådgivnings-hus innen strategisk og operativ innkjøpsledelse. Dette gjør oss til en naturlig samtale- og samarbeidspartner når kostnadseffektivisering i verdikjeden er på agendaen.

Vi utvikler beslutningsstøttesystemer for havbruksnæringen basert på omfattende erfaringsbasert kunnskap om driftsoptimering, investeringsanalyser, fiskehelse og gjennomføring av investeringsobjekter. Inventuras digitale beslutningsstøttesystemer for fiskehelse benyttes av verdens ledende farmasiselskap.

I samarbeid med våre oppdragsgivere utarbeider vi også kostnadsanalyser, kompetanse-, reforhandlings- og leverandørutviklingsprogrammer. Vi tilbyr fokus, ressurser og operativ bistand hele veien fra begynnelse til slutt. Slik sikrer vi at effektene av det utførte arbeidet blir realisert og synliggjort på bunnlinjen og i form av bedret konkurranseevne.

Inventura er Nordens ledende rådgivnings-hus innen strategisk og operativ innkjøpsledelse.

Inventura er et norsk selskap med dype røtter på kysten. Våre arbeidsprosesser og -metoder er påvirket av dette. Vi liker å se på oss selv som «operative strateger». Vi har derfor en praktisk og jordnær tilnærming til alt vårt arbeid. Vi har selv kjent næringens utfordringer på kroppen og kan derfor raskt forstå og sette oss inn i de ulike situasjonene.