Realiserer muligheter i retail

Inventura yter strategisk bistand til kjeder og grossister i arbeidet med å flytte forhandlingsmakt fra produsenter over til engros og butikkleddet.

Kostnadsstyring essensielt innen retail

Store deler av faghandelen er i tidlig modning, der makten sitter i produsentleddet.  Etablering av kjedestrukturer og grossistvirksomheter flytter makten gradvis fra produsentleddet. Bransjen er sammensatt, med ulik modenhet hvor maktbalansen i verdikjeden er ulikt fordelt.  I Inventura kaller vi dette «Evolusjonen i bransjen».

Dagligvarebransjen er et eksempel på hvordan makten har flyttet seg fra produsent til grossist og kjede, selv om merkevareprodusentene fortsatt «eier» kunden.  Disse utviklingstrekkene har en direkte effekt på aktørenes resultater og avkastning – hvor produsentene svekker seg over tid.

Innkjøp er en svært viktig del av kostnadsstrukturen i retail-bransjen, og kvaliteten på innkjøpene har derfor en stor og direkte innflytelse på selskapets resultat. Innkjøp utgjør vanligvis mellom 70 og 85 prosent av totalkostnadene. Rundt 10-17 prosent er indirekte kostnader, mens resten er varer for videresalg.

Les mer om innkjøpsstrategier her

Gjennom Inventuras arbeid med grossister finner vi som regel 9-15 prosent i gjennomsnittlig besparelse for kunder innen retail.

Inventura skaper besparelser

I Inventura kaller vi ofte de indirekte kostnadene i retail for de glemte muligheter.  Med dette mener vi at disse kostnadene får ufortjent lite oppmerksomhet. Gjennom vårt arbeid med kjeder og grossister finner vi som regel 9-15 prosent i gjennomsnittlig besparelse her. Dette utgjør fort mellom 1 og 3 prosentpoeng i forbedring av bunnlinjen, ofte nok til å doble driftsresultatet.

I en lavmarginbransje som retail, med høy turnover på kapital og relativt lav egenkapital, har dette stor effekt på avkastning på egenkapital. Når nye resultatmål er etablert bistår vi kundene med kompetanseløft og operativ realisering av resultater.