Rambøll og Inventura har på oppdrag fra KS, kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon i Norge, utarbeidet en rapport om kostnader, besparelser og effektivisering ved konkurranse. Formålet med prosjektet har vært å undersøke hva som er det reelle innsparingspotensialet ved å gjennomføre konkurranser etter anskaffelsesreglene, og herunder kartlegge og kostnadsfeste aktiviteter og elementer i anskaffelsesprosessen i kommunesektoren. I tillegg har vi undersøkt hvorvidt endringer i regelverket for offentlige anskaffelser kan bidra til mer kostnadseffektive anskaffelser. Du kan lese mer om bakgrunnen for oppdraget, innholdet og få tilgang til rapporten her.

Prosjektet har hatt til hensikt å belyse hva det reelle innsparingspotensialet ved konkurranse, inkludert forberedelse og kontraktsoppfølging, etter anskaffelsesreglene er, og hvilket potensial det er for mer kostnadseffektive anskaffelser ved endringer i det særnorske regelverket for offentlige anskaffelser. Det er gjennomført 40 kvalitative intervjuer med et utvalg kommuner, fylkeskommuner og regionale innkjøpsnettverk. Det er også gjennomført dokumentstudier av relevante utredninger og forskning. Undersøkelsen vår peker på at mer kan spares for kommunesektoren. Få tilgang til rapporten her for å lese vår analyse og anbefalinger.

Kostander, besparelser og effektivisering ved konkurranse – Inventura

Legg inn kontaktinfo i feltet under, så får du tilsendt rapporten.