Oslo Economics, i samarbeid med CIERCO og Inventura, har fått i oppdrag fra Difi og Miljødirektoratet å gjennomføre gevinstanalyser av grønne anskaffelser. Det er blitt gjennomført analyser av ti grønne anskaffelser. Analysen setter søkelys på hvorvidt oppdragsgiver har lykkes med å oppnå vesentlige miljøgevinster og kostnadene knyttet til tiltakene. Les mer om bakgrunnen for oppdraget, innholdet og få tilgang til rapporten her.

Grønne anskaffelser er innkjøp som gir lavere miljømessig påvirkning i levetiden enn varene og tjenestene som ellers ville blitt kjøpt. Vi har gjennomført gevinstanalyser av ti eksempler på grønne anskaffelser. Analysene viser at oppdragsgiverne har lykkes med å oppnå vesentlige miljøgevinster, i form av blant annet lavere klimagassutslipp, lokal luftforurensing og støy. Våre analyser viser at klimagassutslippene i de fleste tilfellene ble redusert til en tiltakskostnad på mellom 2 000 og 5 000 kroner per tonn CO2e, noe som er dyrere enn de fleste nasjonale miljøtiltak.

Det er viktig å merke seg at grønne anskaffelser kan ansees som en investering i en teknologi, et marked og en kompetanse som kan gi kostnadseffektive miljøgevinster på sikt. Grønne anskaffelser kan også bidra til kostnadsbesparelser, noe som var tilfelle i to av de ti eksempelanskaffelsene i analysen.

Gevinstanalyser av grønne anskaffelser – Inventura

Legg inn kontaktinfo i feltet under, så får du tilsendt rapporten.