Oslo Economics, i samarbeid med Inventura, har utviklet en rapport om konsekvensene av store offentlige kontrakter i tre utvalgte markeder, på oppdrag fra Nærings- og fiskeridepartementet. Formålet med rapporten er å få utredet konsekvensene av store offentlige kontrakter og etterlevelse av anskaffelsesregelverkets del opp eller begrunn-prinsipp. Her kan du lese mer om bakgrunnen for utredningen og få tilgang til den fullstendige rapporten.

Utgangspunktet for utredningen er at Nærings- og fiskeridepartementet, etter mønster fra EU-retten, i 2017 vedtok del opp eller begrunn-prinsippet. Prinsippet går ut på at offentlige oppdragsgivere skal dele opp anskaffelser i delkontrakter, eller begrunne hvorfor de velger ikke å dele opp. Regjeringen ønsket å få utredet konsekvensene av store offentlige kontrakter og etterlevelsen av anskaffelsesregelverkets del opp eller begrunn-prinsipp.

NFD har i den anledning etterspurt en utredning fra Oslo Economics og Inventura som for det første gjør en overordnet vurdering av virkningene av oppdeling og i hvilke tilfeller det er hensiktsmessig. For det andre inneholder utredningen en analyse av fordeler og ulemper med store kontrakter i tre utvalgte markeder: mat og drikke til storhusholdning, hotelltjenester og anleggsprosjekter. Videre kartlegges praktiseringen av «del opp eller begrunn»-prinsippet. Til slutt foreslår vi eventuelle tiltak for å fremme riktige kontraktsstørrelser spesielt og/eller konkurranse generelt. Vår anbefaling er at offentlige oppdragsgivere bør ta hensyn til både behovsdekning, kostnadseffektivitet og konkurransevirkninger ved valg av kontraktsstørrelser.

Virkninger av store offentlige kontrakter – Inventura

Legg inn kontaktinfo i feltet under, så får du tilsendt rapporten.