Oslo Economics, i samarbeid med Inventura, Advokatfirmaet Mali, og NTNU, har utviklet en rapport om virkningene av heving av den nasjonale terskelverdien. I tillegg til en evaluering av virkningene av heving av den nasjonale terskelverdien, inneholder rapporten en vurdering av om den nasjonale terskelverdien bør endres, eller om det bør innføres en forenklet kunngjøringsplikt for anskaffelser under den nasjonale terskelverdien. Her kan du lese om bakgrunnen for rapporten og få tilgang til rapporten i sin helhet.

Den nasjonale terskelverdien er skillet for når anskaffelsesforskriftens del I og del II trer i kraft.  Regjeringen besluttet i 2016 å heve nasjonal terskelverdi fra 500 000 kroner til 1,1 millioner i 2017, og deretter til 1,3 millioner kroner i 2018. Endringene påvirker antallet anskaffelser som omfattes av anskaffelsesforskriften del l og del ll. Oslo Economics, med samarbeidspartnerne Inventura, Advokatfirmaet Mageli (advokat Kristian Jåtog Trygstad) og NTNU (prof. Luitzen de Boer og Xinlu Qiu), har evaluert hevingen av nasjonal terskelverdi.

Oppsummert viser vår analyse at hevingen av den nasjonale terskelverdien sannsynligvis har vært samfunnsøkonomisk lønnsomt. I rapporten kan du lese vår evaluering av hevet nasjonal terskelverdi og vår anbefaling til regjeringen.

Evaluering av heving av nasjonal terskelverdi – Inventura

Legg inn kontaktinfo i feltet under, så får du tilsendt rapporten.