Fulldigitalisering av innkjøp er helt nødvendig for at innkjøps­organisasjonen skal være relevant framover.

Overraskende mange virksomheter sliter fremdeles med ineffektive prosesser. Mens noen har tungvinte, ERP-baserte innkjøpsprosesser har andre manuelle og papirbaserte rutiner. De ansatte må bruke mye av tiden på operative oppgaver, som heller burde vært benyttet på kreativ strategiutvikling og analyser. En rekke virksomheter har investert i systemer for kjøp til betalingsprosessen (P2P). Likevel sliter mange med at systemet ikke fanger virksomhetens totale spend, og brukervennligheten (UX) oppleves som tungvint og tidkrevende.

Overraskende mange virksomheter sliter fremdeles med ineffektive prosesser.

Slik lykkes du

Inventura har lang erfaring med å bygge opp og trene innkjøpsorganisasjoner. Ved å fulldigitalisere hele kjøp til betalingsprosessen (S2P) frigjøres mye tid, fordi manuelle, repetitive prosesser automatiseres. Nøkkelen til et vellykket fulldigitaliseringsprosjekt er likevel å anerkjenne at de samme ansatte skal utføre nye og mer verdiskapende oppgaver. Det krever ikke bare nye rollebeskrivelser, men organisasjonens kultur må utvikles til å mestre strategiske og analytiske oppgaver.

Slik bidrar Inventura med å fulldigitalisere innkjøp

  • Vi kartlegger innkjøpsprosessene i virksomheten
  • Vi støtter virksomhetens endringsledelse
  • Vi leder systemimplementering
  • Vi bygger innkjøpskompetanse