I samarbeid med den internasjonalt anerkjente BVP-eksperten Jan Hutten, arrangerer Inventura kurs i Best Value Procurement, med sertifisering i klassene B og B+.

Best Value Procurement er en innkjøpsmetode som oftere tas i bruk her i Norge, og i større og mer omfattende prosjekter. I kurset vil vi forklare Best Value-metodens grunnlag og ledende prinsipper, samt hvordan grunnlaget og prinsippene implementeres i anskaffelsesprosesser (prestasjonsinnkjøp).

Kursdeltagerne vil få grunnleggende og viktig kunnskap om BVP slik at de kan inngå som deltagere i BVP-prosjekter enten som oppdragsgiver/byggherre eller leverandør/tilbyder.

Teori og praktisk øving

Vi gjennomgår teori, fokuserer på sentrale elementer i Best Value (eks. Best Value fundamenter), går gjennom de fire fasene i en BVP-prosess, deler eksempler fra praksis og kursdeltagerne får oppgaver knyttet til hver enkelt fase i Best Value-metoden.

Vi starter med det som er viktige do’s og don’ts i forberedelsesfasen, og øver på å forstå prosjektmål, påstander og andre sentrale forhold i et Best Value-prosjektet.

Deretter forklarer vi utvelgelsesfasen med 1) Prestasjoner/påstander, 2) Risiko og 3) Tilleggsverdi, og deltagerne øver på å forstå, evaluere og skrive «tilbud». Den siste fasen (4) av utvelgelsesfasen er intervjuene, hvor vi gjennomgår metodikk og deltagerne vil gjennomgå prøveintervjuer.

Den tredje fasen er konkretiseringsfasen. Her vil vi gjennomgå de sentrale temaene og deltakerne vil få i innsikt i hva og hvordan, eksempelvis plan for gjennomføring av fasen (dag til dag) og scope of work (innholdslisten).

Til slutt gjennomgår vi kort den avsluttende fasen – utførelsesfasen.  Her forklarer vi innhold i og bruk av den ukentlige risikorapporten.

Best Value-spillet og escape room

På slutten av dag 2 vil kursdeltakerne spille Best Value-spillet, escape-room oppgave eller lignende for å teste kunnskapen sin og til slutt gjennomføre en prøvetest for å teste kunnskapen sin før de gjennomfører sertifiseringstesten.

Opplæringen gjennomføres med en kombinasjon av forelesning, oppgaver og dialog (spørsmål og svar). Det legges opp til mye dialog i kurset. Språk vil være norsk. Alle kursdokumenter, oppgaver og presentasjoner er på norsk. Videoene vi viser i kurset er på engelsk.

 

Kursdatoer og varighet:

Datoer for åpne kurs ikke fastsatt, fra kl. 09:00 til 16:00 begge dager.
Datoer for skreddersydde, bedriftsinterne kurs avtales for hvert kurs.

Kurssted: Oslo sentrum

Bevertning: Kaffe/te + enkel lunsj + middag dag 1.

Pris: 11.900 NOK inkludert sertifiseringstest

Kurspåmelding: Best Value Events (bestvalueexpert.com)

Om kursene:
Antall kursdeltakere i Norge: >100
Kursevaluering (tilbakemelding fra kursdeltakerne): gjennomsnittsscore hele kurset 9,1
og gjennomsnittsscore kursholder 9,6 (på en skala fra 1-10)
Andel som består sertifiseringstesten (%): 90%

 

Om kursholderne:

Jan Hutten

Jan er en dedikert kursholder, mentor og veileder som bruker sin kompetanse til å hjelpe andre med å øke sin kunnskap.

Jan har erfaring fra BVP-prosesser i det norske markedet siden 2016 og har gjennomført 20 BVP-prosesser fra mer enn 5 byggherrer og mer enn 10 totalentreprenører, 3 fra byggherresiden og 18 for entreprenør. Jan har trent over 150 nordmenn til BVP B+ sertifisering og er nå kursholder og veileder for det andre BVP A kurset i Norge siden 2019. Jan har også BVP kompetanse fra Nederland, der han har gjennomført BVP tilbud som A+ sertifisert veileder og kursholder siden 2012.

Jan har også 20 års kompetanse innen IKT fra programmering til prosjektleder for IKT prosjekter.

Jan har BVP B, B+, A og A+ sertifisering fra Arizona State University (ASU) i perioden 2012 til 2016.

 

Dag Thomas Nybø-Sørensen

Dag Thomas er en dedikert kursholder, mentor og veileder som bruker sin kompetanse til å hjelpe andre med å øke sin kunnskap.
Dag Thomas har mer enn 20 års erfaring fra operativ gjennomføring av innkjøpsprosesser, herunder prosjekt-ledelse, prosessledelse, forhandlings-ledelse og -bistand og kostnadsstyring, kommersielle og offentlige innkjøpsprosesser. Han har også solid erfaring fra strategisk rådgivning knyttet til alle dimensjoner og faser av profesjonelt innkjøpsarbeid. Har ledet og deltatt i flere utredningsoppdrag for offentlige virksomheter. Ekspertkompetanse på anskaffelsesregelverket.

Dag Thomas har BVP erfaring i Norge siden 2018 og har bidratt som BVP Mentor for både oppdragsgiver/ byggherre- og leverandørsiden.

Dag Thomas er BVP B, B+ sertifisert i 2018 og BVP A sertifisert i 2022.