Hvordan velge grad av kontraktsforvaltning?

Hvor stor grad av kontraktsforvaltning du bør ha, avhenger blant annet av hvor stor andel av leverandørene dine som er sentrale for verdiskapningen din.

Det vil ofte være smart å bruke tid på å etablere systematisk forpliktende samarbeidsformer med de leverandørene som bidrar til mesteparten av kostnadene, og forhåpentligvis en vesentlig del av verdiskapningen din. En god tommelfingerregel er at 20 prosent av dine leverandører leverer varer og tjenester som utgjør 80 prosent eller mer av din totale innkjøpskostnad.

Økt nivå på kontraktforvaltningen for disse leverandørene et naturlig første steg for mange virksomheter som ønsker å implementere kontraksforvaltning.

En graf som viser verdien av kontraktsforvaltning

Grafen viser grad av kontraktsforvaltning basert på kontraktsverdi.

En helhetsvurdering vil bidra til å avdekke hvilket kontraktsfovaltningsnivå som er hensiktsmessig for den enkelte kontrakt eller portefølje av kontrakter.

Les også om hvordan du kan få mest ut av kontrakten 

Implementering og drift

Les mer om hvordan Inventura kan bistå din bedrift her.

Gode kontrakter sikrer trygghet mellom partene og er viktig for å unngå uenigheter. Inventura er gode rådgivere for hvordan virksomheter aktivt bør bruke kontrakter for å ivareta sine interesser.

Les mer