Et møtebord med flere laptoper

Når kommunene konkurranseutsetter

Konkursen i RenoNorden gir anledning til å reflektere over hvordan

Konkursen i RenoNorden gir anledning til å reflektere over hvordan vi lever i et politisk system, der politikeres valg styrer

Les mer

Når ord blir juridisk snubletråd

Dagens Næringsliv fortalte nylig at Bane NOR var stevnet i

Dagens Næringsliv fortalte nylig at Bane NOR var stevnet i en offentlig anskaffelse. En sentral del av begrunnelsen for søksmålet er

Les mer
Nærbilde av mange aviser med skriften "world business" i fokus, som ilustrasjon på markedsdialog

Offentlige innkjøpere må snakke med markedet

I forslaget til nytt regelverk om offentlige anskaffelser blir mulighetene

I forslaget til nytt regelverk om offentlige anskaffelser blir mulighetene for markedsdialog tydeliggjort. Det er bra! Offentlige innkjøpere er i

Les mer
Illustrasjonsbilde tatt over en folkemengde på offentlig plass

Oppnå effektiv drift og god kvalitet i Facility

Magnusson har lang erfaring fra innkjøpsrådgivning, med særlig fokus på

Magnusson har lang erfaring fra innkjøpsrådgivning, med særlig fokus på FM, levering av teknisk drift og vedlikehold, samt servicetjenester.  Sammen

Les mer
Baugen sett fra styrhuset på en ferge, med åpent hav foran seg

Vi trenger fremdeles ferger!

Statens Vegvesen har bedt om en analyse av tiltak for

Statens Vegvesen har bedt om en analyse av tiltak for utvikling av fergemarkedet på lang sikt, som rettes bredest mulig.

Les mer
Arbeidere som jobber på jernbaneskinner i en hall

Hvordan hindre taktisk prising?

Taktisk prising er når tilbyder legger inn bevisste feil i

Taktisk prising er når tilbyder legger inn bevisste feil i sine tilbud, eller når han utnytter svakheter i konkurransegrunnlaget. Taktisk

Les mer
bilde av en norsk fjord med snøkledde fjell i bakgrunn, og en bro over fjorden.

Offentlig anskaffelse: Positiv kontraktsinteresse

September 2019 kom Høyesterett med en viktig avklaring om adgangen

September 2019 kom Høyesterett med en viktig avklaring om adgangen til å kreve erstatning for positiv kontraktsinteresse ved feil i

Les mer
Oversiktsbilde med Akershus Festning til høyre og Oslo Rådhus i bakgrunn

For få grønne innkjøp i Norge

Oppdragsgivere i offentlige virksomheter legger i liten grad vekt på

Oppdragsgivere i offentlige virksomheter legger i liten grad vekt på miljø ved anskaffelser. Det vil Inventura gjøre noe med.

Les mer
spill

Farlig spill om for offshore driftskontrakter?

I en hardt presset oljebransje ser vi at enkelte operatørselskap

I en hardt presset oljebransje ser vi at enkelte operatørselskap overfører vesentlig mer risiko til leverandørene i nye kontrakter, enn

Les mer
Diskusjon med kollegaer

Kan spare millioner på å følge opp kontrakter

Får vi bukt med dårlig kontraktsoppfølging og sløsing i offentlig

Får vi bukt med dårlig kontraktsoppfølging og sløsing i offentlig sektor, kan det spares millioner av kroner hvert år.

Les mer